కులాంతర వివాహాల పరిరక్షణ చట్టం, నిరాహార దీక్ష I 7 Jan 2019 I Desidisa News

0
216

కులాంతర ప్రేమ వివాహాల పరిరక్షణ కోసం ప్రత్యేక చట్టం తేవాలి,

కులాంతర ప్రేమ వివాహితుల పరిరక్షణ కొరకు వెంటనే ప్రొటెక్షన్ సెల్స్ ఏర్పాటు చేయాలి,

కులాంతర వివాహాల పరిరక్షణ చట్టం, నిరాహార దీక్ష ఇందిరాపార్క్, ధర్నా చౌక్.

For More Videos Subscribe our channel Desidisa News

Follow us On YouTube ”Desidisa News”

Leave a Reply