కులాంతర వివాహ హత్యలకు పాల్పడే వారికి వెంటనే తగిన శిక్ష విధించాలి I Desidisa News I 19 Sep 2018

0
282

Sujatha Surepally – Convener – BRF

కులాంతర వివాహాలను సహించలేని కుల దురహంకార హత్యలు దాడులు,

తెలంగాణాలో పెచ్చరిల్లుతున్న కుల దురహంకార హత్యలు,

పరువు హత్యల పేరిట జరుగుతున్న కుల దురహంకార హత్యలు-దాడులు,

Desidisa News, 19 Sep 2018, Hyderabad.

Leave a Reply