తెలంగాణ ఎన్నికల్ని తెలంగాణ ప్రాంతీయ ఉద్యమ నేపధ్యంలో చూడాలి I Desidisa News

0
241

తెలంగాణ ముందస్తు ఎన్నికల ముచ్చట్లు – దేశిదిశ ఇష్టాగోష్టి,

Prof. K. Srinivasulu – Retd -OU,

Usaa – (U. Sambasiva rao ) – BRF,

తెలంగాణతో సహా ఇండియాలో రాజకీయాల్ని ఢిల్లీ నుంచి గల్లీకి వికేంద్రికరించే ఫెడరల్ ప్రజాస్వామ్య దృష్టితో చూడాలి. రాజకీయ పార్టీల్ని పౌరసమాజం అదుపులో పెట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలి,

Anchor – Subbarao I Desidisa Studio I Hyderabad

Leave a Reply