తెలంగాణ సంగ్రాభివృద్దికి ముచ్చటగా మూడు సూత్రాలు I Desidisa News I

0
187

తెలంగాణ ముందస్తు ఎన్నికల ముచ్చట్లు – దేశిదిశ ఇష్టాగోష్టి,

Narsimha Reddy – Telangana Teachers Federation,

Usaa – (U. Sambasiva rao ) – BRF,

ఏ దేశ అభివృద్దికైనా, తెలంగాణ అభివృద్దికైనా ప్రాతిపదిక కావాల్సిన మూడు సూత్రాలలో 1. భూ సంస్కరణలు 2. విద్య 3. వైద్యం

Anchor – Subbarao I Desidisa Studio I Hyderabad

Leave a Reply