పంచాయితీరాజ్ ఎన్నికలో బిసి రిజర్వేషన్ల తగ్గింపు I బిసి మేధావుల వేదిక I Desidisa News

0
213

పంచాయితీరాజ్ ఎన్నికలో బిసి రిజర్వేషన్ల తగ్గింపు భవిష్యత్ కార్యచరణపై
బిసి మిధావులు, న్యాయనిపుణులు, సామజిక వేత్తలు, బిసి సంఘాలు, కుల సంఘాల సంయుక్త సమావేశం.
”రిజర్వేషన్లు ఎవరిచ్చే బిక్ష కాదు… ఇది బహుజనుల సామజిక హక్కు”
మేమంతో… మాకంత వాటా దక్కాల్సిందే
బిసి విద్యావంతుల వేదిక తెలంగాణ రాష్ట్రం
Desidisa Studio I Hyderabad.

For more videos Subscribe our Channel Desidisa News

Follow us on Youtube ”Desidisa News”

Leave a Reply