పెళ్ళిచేసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ మర్డర్ ప్లేన్ వేశారు I Desidisa News I 8 OCT 2019

0
206

కరీంనగర్ జిల్లలో మరో కుల దురహంకార దాడి నిందితులకు కఠినంగా శిక్షించాలంటున్న కుటుంబసభ్యులు,

Desidisa News I 8 Oct 2018 I Hyderabad I

Leave a Reply