బక్కి శ్రీను కేసులో బి.ఆర్.ఎఫ్ నిజనిర్ధారణ కమిటీ తేల్చిన అసలు నిజాలు

0
304

మామిడిపళ్ళ నెపం – పెద్ద రాయుళ్ల దాష్టికం.

బక్కి శ్రీనుది హత్యే! నిర్ధారించిన పోస్టుమార్టం నివేదిక.

నిజనిర్ధారణ కమిటీ పర్యటనలో దిగ్బ్రాంతికర నిజాలు.

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE

Subscribe to Desi Disa for more videos:

► Like us on Facebook:
► Visit Our Website:
► Follow us on Twitter:

Desi Disa News (DDN) ”Bahul Bahujan Voice” News Channel is a voice of voiceless people of SC, ST, BC, Minority, Women and Poor people of 29 United States Of India – USI. Our DDN ideological basis is Marx, Phule, Ambedkar’s thought of Indianised World Outlook. This news channel’s main aim is to achieve Social Justice and to establish Social Democracy in Secular, Federal, Sovereign and Socialist India. In other words, Dr. B.R. Ambedkar’s greatest contribution to the preamble of the Indian Constitution is Our Channel’s moto.

Leave a Reply