బీఫ్ అంటే దళితులు, ముస్లిం లు తినేది మాత్రమే ఈ దేశం లో

0
657

*బీఫ్ అంటే కాజోల్ తినేది కాదు..
* కిరణ్ రిజుజు తినేది కాదు..
* రిషి కపూర్ తినేది బీఫ్ కాదు…
* కేరళ, కాశ్మీర్ బ్రాహ్మణులు తినేది కూడా బీఫ్ కాదు…..

బీఫ్ అంటే దళితులు, ముస్లిం లు తినేది మాత్రమే ఈ దేశం లో….

* బీఫ్ అంటే భారత దేశం నుండి ఇతరదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యే ఆవు మాంసం కానే కాదు….

** బీఫ్ అంటే ఉరవతల దుకాణాల్లో అమ్మబడే మాంసం మాత్రమే

* బీఫ్ అంటే గోవాలో విదేశీ యాత్రికులకు మందులోకి మంచింగ్ గా ఇచ్చే గో కబాబ్ లు అసలే కాదు…

** బీఫ్ అంటే వారానికి ఒకసారి ముస్లిం, దళితుల ఇళ్లలో వండుకొని తినే మటన్ మాత్రమే….

* బీఫ్ అంటే కాషాయ దళాల గోశాలల నుండి అర్థరాత్రి ఫుల్ సెక్యూరిటీ తో కబేళాలకు తరలే గోవులు ఎంతమాత్రం కాదు….

** బీఫ్ అంటే వ్యవసాయవసరాల కోసం దళితులు, ముస్లిం లు పక్కూరి సంతలో కొని తెచ్చుకుంటున్న ఎద్దులు మాత్రమే…

* బీఫ్ అంటే ఎగుమతుల కోసం హిందూ నాయకుల అల్ కబీర్ ఫ్యాక్టరీల్లో తెగుతున్న గోవుల తలలు కాదు..

* * బీఫ్ అంటే పాదరక్షలు తయారికోసం చర్మం వలవడానికి దళితులు కొనుక్కున్న చచ్చిిన ఆవులు మాత్రమే..

* బీఫ్ అంటే ఐదు నక్షత్రాల హోటళ్లలో వడ్డించే Provencal beef daube కాదు….

** బీఫ్ అంటే ముస్లిం వాడల్లోని హోటళ్ళలో దొరికే బిర్యానీ మాత్రమే…..

ఇక చివరగా….

–>> గోరక్షణ పేరుతో గోపుత్రులు బయపెట్టేది బీదవాళ్ళని మాత్రమే…అదే పెద్దవాళ్ళ తో పెట్టుకోవాలంటే మాత్రం ఉచ్చే.

Ajith Varma

Leave a Reply